• > MEMBERSHIP 로그인
  • 아직 한국성우협회 홈페이지의 회원이 아니세요?
   회원이 되시면 다양한 혜택과 정보를 편리하게 이용하실 수 있습니다.
  • 아이디/비밀번호를 잊으셨나요?
   본인확인을 위한 간단한 질문을 통해 고객님의 아이디/비밀번호를 찾아드립니다.
  • 한국성우협회사이트의 회원가입은 무료입니다.
  • 회원을 가입하시면 모든 서비스 이용 및 다양한 정보를 이메일 및 SMS를 통하여 서비스해드립니다.
  • 그외 한국성우협회에서 준비한 혜택을 제한없이 받을 수 있습니다.
BAKGRUNN: benmargavledede mesenchymale stamceller (MSC) forbedre myocardial gjenoppretting etter iskemi / reperfusjon (I / R) skade. Disse effektene formidles delvis av den parakrine sekresjon av angiogene og vev vekstfremmende faktorer. Toll-lignende reseptor 4 (TLR4) uttrykkes ved MSC og induserer apoptose og hemmer proliferasjon i nevrale stamceller så vel som mange andre celletyper.Kunnskap om hvordan man skal arbeide som en del av et team blir tatt for gitt innenfor området for profesjonell trening. 3. I effektive team, medlemmer verdsetter støtte, kunnskap og faglig utvikling som medlemskap gir. Behandling av biprodukt tunge mineraler (amang) fra tin gruvedrift innebærer potensiell eksponering for eksterne og interne kilder til radioaktivitet. Radioaktiviteten oppstår gjennom tilstedeværelse av thorium og uran serien radionuklider i de ulike mineraler. christian louboutin norge Monazitt er den mest radioaktive mineraler, inneholdende 3% til 7% thorium vekt, mens ilmenitt er generelt den minste radioaktive mineralinneholdende typisk mindre enn 0,05% thorium.Distraksjon av pannebenet utenfor kranie flyet ved hjelp av Ilizarov prinsippet ble utført i 17 22-ukers gamle New Zealand hvite kaniner. nike air max norge Fem kaniner hadde pannebenet osteotomi og var bare i kontrollgruppen; 5 kaniner ble plassert i humbug kontrollgruppen og hadde pannebenet osteotomi pluss bruk av en tilpasset hodeplagg apparatet; og 7 kaniner ble plassert i forsøksgruppen, som gjennomgikk frontale ben osteotomi anvendelse av hodeutstyret og distraksjon. Den frontale ben ble hevet 1 mm annenhver dag i en periode på 8 uker, hollister oslo og dyrene ble deretter drept.En ny fremgangsmåte for visuell og kvantitativ analyse av den geometriske sammenheng mellom den vaskulære arkitekturen av hjernen og hvit substans patologi er presentert. Den cerebro vaskulære systemet er implisert i patogenesen av mange sykdommer i cerebral hvit substans, for eksempel slag, microcerebrovascular sykdom og multippel sklerose (MS). I vårt arbeid, er hvit substans lesjoner og fartøy avbildet ved hjelp av magnetisk resonans imaging (MRI) og ekstrahert ved hjelp av bildeanalyse teknikker.Røyking og type 2 diabetes: underrecognized risiko og sykdom burden.Ding EL, Hu FB. JAMA. 2007 12 desember; 298 (22): 2675-6. BAKGRUNN: Indirekte bukspyttkjertelen funksjonstester tilgjengelig i dag er upålitelig for klinisk praksis i begynnelsen av kronisk pankreatitt grunn av deres lave sensitivitet i mild og moderat eksokrin pankreas insufficiency.AIM: Å vurdere sensitivitet, spesifisitet, hollister norge og gjennomførbarhet av fekal elastase en vilje hos pasienter med mild , moderat og alvorlig eksokrin pankreas insuffisiens kategoriseres etter sekretin-caerulein test som "gull standard'.PATIENTS OG METODER: Sanitære og duodenal elastase en konsentrasjon (kommersielt enzym linket immunosorbent analyse (ELISA)), fekal chymotrypsin aktivitet, fekal fett analyse og sekretin-caerulein test ble utført på 44 pasienter med mild (n = 8), moderat (n = 14), og alvorlig (n = 22) pankreatisk eksokrin insuffisiens og 35 pasienter med gastrointestinale sykdommer av ikke-pankreas-opprinnelse. Femti friske frivillige ble undersøkt som normale kontroller morfologiske undersøkelser ble utført for å fastslå om eller utelukke kroniske pancreatitis.RESULTS:. med en cut off på 200 mikrogram elastase 1 / g avføring sensitiviteten var 63% for mild, nike sko 100% for moderate, 100% for alvorlig, og 93% for alle pasienter med eksokrin pankreas insuffisiens, og spesifisiteten var 93%.